A_esquerda_ante_o_colapso_da_civilización_industrial

InicioContidosAutorPrólogoGrazasReseñasBibliografíaAnexosCitasPresentaciónsContactoConségueo

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
es:crowdfunding [2017/01/15 18:12] – [Proceso de financiamento popular do libro (1ª ed.)] casdeiroes:crowdfunding [2019/11/29 08:42] (actual) – [Edición del libro en castellano] casdeiro
Línea 2: Línea 2:
 ====== Edición del libro en castellano ====== ====== Edición del libro en castellano ======
  
-{{ :cubierta-izquierda-colapso-manuel-casal-lodeiro-laovejaroja-410x609.png?100|}}La edición traducida al castellano (La Oveja Roja, 2016) está dispoñible desde setiembre de 2016 en numerosas librerías del Estado Español, algunos países hispanoamericanos y también online en: +{{ :cubierta-izquierda-colapso-manuel-casal-lodeiro-laovejaroja-410x609.png?100|}}La edición traducida al castellano (La Oveja Roja, 2016) está dispoñible desde setiembre de 2016 en numerosas [[es:librarias|librerías]] del Estado Español ([[https://www.todostuslibros.com/libros/la-izquierda-ante-el-colapso-de-la-civilizacion-industrial_978-84-16227-13-6|consulta la lista actualizada en el web del gremio de librerías españolas]]) y de algunos países hispanoamericanos y también //online//.
- +
-  * [[https://www.asociacion-touda.org/product/la-izquierda-ante-el-colapso-de-la-civilizacion-industrial-apuntes-para-un-debate-urgente/|Tienda online de la Asociación Touda]]+
-  * [[https://www.traficantes.net/libros/la-izquierda-ante-el-colapso-de-la-civilizacion-industrial|Tienda online de Traficantes de Sueños]].+
  
 ====== Edición del libro en gallego ====== ====== Edición del libro en gallego ======
Línea 37: Línea 34:
 {{:libro-esquerda-colapso-by-casdeiro-p1070029-contrastada-640x480.jpg?nolink|}} {{:libro-esquerda-colapso-by-casdeiro-p1070029-contrastada-640x480.jpg?nolink|}}
  
-==== Recoñecemento do apoio ====+==== Reconocimiento de apoio ====
  
-autor e as asociacións coeditoras agradecen enormemente a todas as **persoasorganizacións e librarías** que realizaron estes preencargos, porque foron elas as que fixeron posible que este libro, longamente esperado, vise por fin luz.+El autor y las asociacionens coeditoras de la edición original en gallego agradecen enormemente a todas las **personasorganizaciones y librerías** que realizaron los preencargos, porque fueron ellas las que hicieron posible que este libro, largamente esperado, viese por fin la luz.
  
-autor tamén quere agradecer a [[http://www.vesperadenada.org|Véspera de Nada]] [[http://www.asociacion-touda.org|Touda]] que saíran en rescate deste libro [[start#historia_do_libro|cando nos fallou a editorial]] que se comprometera sacalo e a todas as persoas que animaron a continuar co proxecto malia todas as dificultades, especialmente a **Teresa Moure**, a súa [[prologo|prologuista]].+El autor también quiere agradecer a [[http://www.vesperadenada.org|Véspera de Nada]] [[http://www.asociacion-touda.org|Touda]] que salieran en rescate de este libro [[start#historia_do_libro|cuando le falló la editorial]] que se había compromerido sacarlo y a todas las personas que lo animaron a continuar con el proyecto pese a todas las dificultades, especialmente a **Teresa Moure**, su [[prologo|prologuista]].
  
-Debido á premura do proceso de maquetación non se puido asegurar a presenza de //todos// os nomes das persoas e [[librarias|librarías]] que apoiasen a edición no libro impreso, e polo tanto van recoñecidos exclusivamente na seguinte listaxe (:!: pendente de completar), por orde aproximada de confirmación do seu apoio:+Debido a la premura del proceso de maquetación no se podía asegurar la presencia de //todos// los nombres de las personas y [[librarias|librerías]] que apoyasen la edición en el libro impreso, y por tanto van reconocidos exclusivamente en la seguiente lista (:!: pendiente de completar), por orden aproximado de confirmación de su apoyo:
   * Centro para a resiliencia Pousadoira.   * Centro para a resiliencia Pousadoira.
   * Jordi Solé.   * Jordi Solé.
   * **Antonio Turiel**.   * **Antonio Turiel**.
-  * Moisés Rubio Rosendo Marcos Rivero Cuadrado.+  * Moisés Rubio Rosendo Marcos Rivero Cuadrado.
   * Libraría O Tinteiro (O Milladoiro).   * Libraría O Tinteiro (O Milladoiro).
   * Olga Romasanta.   * Olga Romasanta.
-  * Iolanda Mato Joám Evans.+  * Iolanda Mato Joám Evans.
   * Fernando Marcelín.   * Fernando Marcelín.
   * Adrián AC.   * Adrián AC.