A_esquerda_ante_o_colapso_da_civilización_industrial

InicioContidosAutorPrólogoGrazasReseñasBibliografíaAnexosCitasPresentaciónsContactoConségueo

Esta é unha revisión antiga do documento!


Citas extraídas da edición orixinal en galego

Citas en modo texto

Caeron as máscaras, a falsa concordia do Estado do Benestar e da suposta compatibilidade entre democracia e capitalismo, e así é que da metáfora da marea que levanta todos os barcos pasamos a experimentar un tsunami que esnaquiza os máis débiles contra os muros dunha biosfera que se descubre de súbito limitada, mentres os poderosos fuxen en submarino cara a un mundo de dominación postcapitalista que se prepara sobre as ruínas do crecemento exponencial.

O miolo da miña crítica, como a doutros autores que irei citando ao longo do libro, é o feito de a esquerda estar a fallar estrepitosamente na comprensión da natureza e características do intre histórico no que estamos, da Crise Terminal que comezamos a padecer a principios deste século e que vai supor a fin, non só do modelo socio-económico-político capitalista, senón da civilización industrial no seu conxunto.

A base das ferramentas teóricas que empregan maioritariamente as esquerdas non deixa de ser a obra duns autores que xorden precisamente coa aparición da civilización industrial, e que polo tanto deixa de ser aplicable en boa medida co devalar desta. Velaí a raíz do grave problema que pretendo analizar neste ensaio.

A enerxía neta per cápita está directamente vinculada co nivel/calidade de vida, e polo tanto cos obxectivos de mellora material da condición humana que veñen formulando historicamente as esquerdas. A perda dese nivel enerxético de vida terá repercusións psicosociais dun alcance imprevisible que poden mesmo levar á desintegración das nosas sociedades.

Que futuro cabe esperar na esquerda a partir da morte do Estado de Benestar e co colapso que acarreará a vertixinosa queda na enerxía neta dispoñible a nivel mundial derivada do rápido esgotamento das fontes enerxéticas fósiles de alta Taxa de Retorno Enerxético?

É este carácter difuso e incompleto da percepción do problema civilizatorio que se agocha tras dos aspectos máis doadamente perceptibles da crise, o que facilita que se pense na continuidade da validez das teorías convencionais na esquerda, que alenta que se formulen cousas coma un keynesianismo verde ou un Green New Deal, fomentadas pola maioría da intelectualidade e do mundo académico de esquerdas.

Entrementres, nós andamos a rifar no interior dos edificios por ver cal debería ser o plano que se utilizase para a construción do seguinte andar deste ou daquel outro predio ou para ver como mellor reformarmos os seus habitáculos, sen sermos conscientes de que a construción enteira, xunto coa cidade na que se asenta, está a afundir sen remedio e ameaza con enterrar baixo un monte de cascallos os nosos planos e a todos nós con eles.

Achámonos nunha situación de inédita gravidade pois malia estarmos a vivir unha situación crítica e sen precedentes (…) nas bases (…) que marcan os límites da nosa existencia como especie neste planeta, non se están a ter en conta nin as súas consecuencias nin a súa mera existencia dentro do pensamento político maioritario, nomeadamente na esquerda, que é onde moitos depositamos as nosas esperanzas de transformación social.

A esquerda segue a dar por suposto que os aparatos do chamado Estado de Benestar (sanidade pública, servizos públicos, servizos e axudas sociais diversos, etc.) van poder seguir sendo viables indefinidamente, cando en realidade son directa ou indirectamente dependentes dun descomunal fluxo enerxético de orixe fósil para soster a súa complexidade e loitar contra a súa degradación entrópica. E non só iso, senón que, aínda por riba, dependen financeiramente duns ingresos estatais estables a través dos impostos, que á súa vez están en función do grau de crecemento do conxunto da actividade económica no país.

Outro erro conceptual do que debe liberarse a esquerda é a identificación entre o instrumento emprego e o fin derradeiro deste: unha vida digna e a satisfaccións das necesidades humanas. (…) No contexto desta fin da industrialización o dereito ao traballo debería ser repensado, relativizado e substituido polos dereitos irrenunciables a termos cubertas esas necesidades reais, físicas (materiais) e psicolóxicas. En consecuencia, debería abrirse a esquerda a considerar outras maneiras de vivir que non dependan do traballo asalariado e que sexan máis resilientes (…)
No modelo actual, a defensa do emprego leva perigosamente asociada a defensa do crecemento a ultranza (…) deste xeito, o pensamento produtivista de esquerdas plasmouse históricamente nun ríxido discurso obreirista que considera que para ser de esquerdas hai que defender sen fisuras calquera posto de traballo sen ter en conta as repercusións da industria sobre o medioambiente, a explotación doutros seres humanos ou a súa sustentabilidade enerxética (…)
Temos que nos decatar de que o traballo asalariado e máis a hiperespecialización actual das actividades laborais non son senón o froito da industrialización, e esta, a súa ve, da enorme dispoñibilidade enerxética que nos veu fornecendo a enerxía fósil. Ao devalar esta irreversiblemente, debemos comezar a pór en tea de xuízo a continuidade de moitas cousas que dábamos por sentadas (…)
Isto implica pensar que existen outras maneira de que cada persoa teña satisfeitas as súas necesidades, sen pasar obrigadamente pola ferramenta do traballo e a mediación do diñeiro (…) Só iso sería un enorme paso para nos achegar ás visións do ecoloxismo social, punto de encontro entre a xustiza social e a realidade física do necesario coidado da biosfera da que facemos parte

Citas en modo gráfico

Cita de 'A Esquerda ante o colapso da civilización industrial', de Manuel Casal Lodeiro

Cita de 'A Esquerda ante o colapso da civilización industrial', de Manuel Casal Lodeiro

Cita de 'A Esquerda ante o colapso da civilización industrial', de Manuel Casal Lodeiro

Cita de 'A Esquerda ante o colapso da civilización industrial', de Manuel Casal Lodeiro

Cita de 'A Esquerda ante o colapso da civilización industrial', de Manuel Casal Lodeiro

Citas traducidas ou da edición en castelán

Citas en modo texto

En la situación actual, prácticamente todo el espectro de la izquierda estatalista (desde la socialdemocracia hasta los partidos comunistas clásicos) no sólo no se desprenden de su apuesta por la institución estatal, sino que apuestan por reforzarla, frente al proceso privatizador (que más bien deberíamos llamar expoliador) y del acoso de los mercados capitalistas, siguiendo su lógica inconsciente del rumbo entrópico de nuestra civilización, defienden un mantenimiento del Estado, principalmente en su vertiente de Estado de Bienestar.

¿Pero cómo defenderemos algo de tal complejidad que no podría ser mantenido nunca en una sociedad con una baja disponibilidad energética? ¿Cómo hacer depender toda nuestra acción política de una entidad que va a resultar energéticamente inviable en el medio plazo? ¿Cómo pensamos redistribuir la riqueza mediante la prestación de servicios públicos si esa riqueza va a menguar aceleradamente y no tenemos medios para sostener la complejidad que requieren los servicios estatales modernos a una escala como la actual?

Frente a esta situación, solo cabrían 3 caminos:
1ª) Desmantelar el estado hasta su mínima expresión para beneficio de los mercados capitalistas (escenario anarcocapitalista).
2ª) Intentar mantenerlo a costa del resto de la sociedad, conservando una institución estatal de alta complejidad y por lo tanto alto consumo energético, privando a la ciudadanía de recursos energéticos y materiales (escenario eco-totalitarista).
3ª) Reducir controladamente la complejidad y alcance del Estado, paralelamente a la reducción del consumo per capita, pero evitando que el mercado capitalista o neufeudalista se apodere de los espacios de la vida socioeconómica, y entregándoselos paulatinamente a las comunidades locales, es decir, defender lo público, pero entendiéndolo no como un sinónimo de estatal sino abriéndolo a lo comunitario/comunal (escenario comunitarista postestatal).

Lo primero que debemos advertir es que las estrategias de tipo hipócrita no están tampoco exentas de riesgo, pues una población decepcionada, a la que se le haya dicho que era posible una vuelta atrás para recuperar el Estado del Bienestar —pongamos por caso— y acabe descubriendo que fue engañada pues el partido que se lo vendió sabía en realidad que no sería factible, puede muy bien caer, tras ese mandato de la izquierda infructuoso —en el sentido de que no dio el resultado prometido—, en los brazos de opciones de extrema derecha.

—-

Reclamaban los socialistas históricos con orgullo el adjetivo 'científico': ¿dónde está lo científico hoy si negamos la realidad del metabolismo termodinámico del conjunto de la sociedad? ¿Dónde está lo científico de negar los límites naturales del planeta?

—-

El cada día más evidente y escandaloso expolio de los bienes públicos no debe impedirnos ver la crisis que hay de fondo, que no es solo financiera, no es solo económica… ni es un ciclo económico del que se pueda salir. De esta crisis no saldremos nunca (…). Lo que estamos viviendo es la crisis terminal de nuestra civilización.

—-

Cualquier propuesta social y política que no asuma lo que va a significar ese gran colapso funcional de nuestro sistema-mundo no solo será inútil sino que la podemos —debemos— criticar como sumamente peligrosa. El peligro consiste en caminar en direcciones sin salida que tendremos finalmente que desandar como sociedad, con el gasto de energía adicional que esa rectificación implicará pero también en el hecho más que probable de que provocará una frustración social de tal calibre y sentido que pondrá en bandeja la legitimación de regímenes de extrema derecha (…).

—-

Los partidos autocalificados de progresistas identifican por lo general progreso con crecimiento material de la economía, y, consecuentemente, para ellos todo lo que no sea crecer es un abandono del progreso. Esto se relaciona con la doctrina de Marx según la cual no es posible alcanzar la sociedad con la que sueña la izquierda sin el completo desarrollo de las fuerzas productivas. Este productivismo marxista engarza así con el mito secular del progreso y se plasma como un ideal material en forma de industria y, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, de tecnología y bienes de consumo.

—-

Lo que se suele describir desde el poder político-económico casi desde el mismo comienzo de la fase financiera de esta Crisis Terminal en 2007-2008 como 'austeridad', es en realidad un expolio de lo público, donde se recorta de un lado (del social) para mantener otro: el de los acreedores capitalistas y el de ciertas estructuras estatales que les conviene reforzar como ejércitos, policía, etc. Eso no es austeridad, palabra que nos debería remitir a conceptos positivos y necesarios para una retomada cultura de la autolimitación como la frugalidad y la vida simple, conceptos que son intrínsecamente anticapitalistas.

—-

La izquierda sigue dando por supuesto que los aparatos del llamado 'Estado del Bienestar' (sanidad pública, servicios públicos, servicios y ayudas sociales diversos, etc.) van a poder seguir siendo viables indefinidamente, cuando en realidad son directa o indirectamente dependientes de un descomunal flujo energético de origen fósil para sostener su complejidad y luchar contra su degradación entrópica.

—-

Separar el medioambiente y las necesidades básicas de la población es una trampa muy peligrosa de la que también debe librarse el pensamiento de toda la izquierda.

—-

Paradójicamente son personas de izquierda las que más acaban confiando en las capacidades del sistema capitalista, ¡capacidades incluso para pasar por encima de los límites biofísicos del planeta!

—-

Tenemos un problema muy grave si nosotros, dentro de la izquierda, somos los que en el fondo más creemos en las capacidades taumatúrgicas del sistema de mercado para sacarnos de cualquiera apuro y confiamos, por si fuera poco, en que está en el interés y función de las élites capitalistas hacerlo.

—-

Es probable que la mutación del sistema capitalista nos esté pasando en buena medida desapercibida y no reconoceremos que tenemos un nuevo sistema de dominación encima hasta que sea demasiado tarde.

—-

El estadio actual de implosión del capitalismo viene asociado a una trasformación de sus habituales procesos de explotación en otros de mera dominación, pues sin energía que pueda continuar alimentando la gigantesca maquinaria de producción-consumo, estamos comenzando a sobrarles muchos millones de seres humanos a los dueños del capital.

—-

Uno de los aspectos sobre los que debe estar más alerta la izquierda en los años que tenemos ante nosotros, es el proceso mediante el cual el caos socioeconómico y el resentimiento social que con seguridad van a acompañar el colapso de esta civilización industrial fósil-dependiente, pueden devenir en caldo de cultivo para el surgimiento del autoritarismo e incluso de nuevas o viejas clases de fascismo.

—-

Seamos claros: el sistema político actual es incompatible con la situación de colapso progresivo que viviremos hasta que acabe de morir esta civilización. Las salidas ante esta situación se reducen claramente a dos extremos: o se decantará hacia una auténtica democracia, o hacia una auténtica dictadura.

—-

Resulta innegable que el fin de esta civilización va a abrir una oportunidad irrepetible de construir utopías —ahora sí: también ecotopías— impensables hasta hace poco, y la izquierda debería asumir ese enorme reto en sus auténticas dimensiones, inéditas en la historia humana; pero, trágicamente, también va a abrir la puerta a las mayores monstruosidades, incluyendo la posibilidad de un auténtico omnicidio.

—-

Es decir, una vez que la mezcla de dictadura-democracia actual deja de ser viable, la realidad política se ha de escorar o bien hacia una dictadura apenas disfrazada o hacia una auténtica democracia con características decrecentistas, localistas, feministas, ecosocialistas/ecocomunistas o ecoanarquistas..

—-

El decrecimiento es inevitable, hay que partir de esa premisa básica: a menos energía disponible, no hay crecimiento posible y las economías se contraen, cuando no colapsan hasta niveles más bajos de complejidad estructural (Tainter). La única duda es si decrecemos de manera anticipada (ya lo sería escasamente) y planificada, como proponemos los decrecentistas, o bien se deja a la ley de un mercado capitalista en caótica descomposición.

—-

La verdadera toma del poder en un contexto de colapso civilizatorio debe ser la construcción de alternativas, de contrapoderes colectivos que estén operativos cuando deje de ser viable el sistema estatal-capitalista. Así, cobra más vigencia que nunca la contraposición entre la estrategia marxista para 'hacerse con el poder' en contraste con la anarquista de 'disolver el poder'.

—-

Esa construcción de alternativas que algunos defendemos, no vendría siendo otra cosa que retomar el poder de la modesta suficiencia colectiva campesina que el capitalismo industrialista les canjeó a nuestros padres y abuelos por un bienestar urbano que, al igual que sucede con el oro de los 'mouros' en las leyendas gallegas, está convirtiéndose en basura al terminar el sueño de la abundancia fósil.

—-

Lo bueno de esta situación de progresivo colapso que comenzamos a vivir, es que cada vez van a ser más visibles estas ataduras: mantener las ilusiones en que se basa esta manera de vida urbanita-industrial cuesta demasiada energía, y cuando esta deje de fluir o sea derivada a los últimos elementos críticos en una inútil tentativa de salvar las estructuras, las masas vamos a quedar, con toda seguridad, abandonadas entre las ruinas de esos espejismos agotados.

—-

Debemos defender la tierra (también entendida como territorio), pues es lo único que va a poder sostener nuestro futuro. Si no, cuando tengamos por fuerza que volver a ella, la encontraremos destruida o en manos de los nuevos señores feudales poscapitalistas.

—-

Es precisamente no teniendo en cuenta el Peak Oil, dejando que la falta de certeza o la complejidad del problema nos impida vencer la inercia de nuestras actuales estrategias, jugándolo todo a la carta de que va a seguir estando aquí pasado mañana todo el mundo industrializado e hipertecnológico que conocemos, la manera en que podemos acabar perdiéndolo absolutamente todo, no solo nuestra deseada revolución sino la propia existencia de la Humanidad.

—-

Un gobierno de izquierdas que optase por demorar, por el motivo que fuese, la aplicación de medidas del tipo que venimos reclamando, estaría condenando a millones de personas a un grave sufrimiento innecesario. Por temor a asustar el electorado podemos acabar matando, por inacción, a parte del mismo.

—-

Sería del todo irresponsable, tener la capacidad de actuar y liderar el cambio social y no intentarlo, desperdiciando tiempo y recursos en vías muertas o esperando un cambio en la percepción social mayoritaria de lo que está pasando que sin la intervención activa de las fuerzas políticas ni siquiera es seguro y desde luego, no sería lo suficientemente rápido.

—-

Por muy difícil que sea concienciar a la clase política para que se gobierne en base a un peligro aún invisible, llegará un punto en el desarrollo de la crisis en que los mitos vayan cayendo uno tras otro, y la realidad aparezca como es, incluso para los más incrédulos de la izquierda: una situación sin vuelta atrás, un mundo radicalmente nuevo y de enorme escasez material y energética, un mundo postindustrial.

—-

Haber escuchado hablar del Peak Oil, del fin del crecimiento, de que esta civilización no puede continuar, aunque no sea el mensaje predominante, aunque no se alcance a comprender en la magnitud que realmente tiene para nuestras vidas individuales, familiares y sociales, puede suponer nada más y nada menos que el mástil al que aferrarnos como sociedad para resistir ese canto mortal que nos intente atraer a soluciones totalitarias e insolidarias con melodías que prometan recuperar el nivel de vida perdido o salvarnos a nosotros a costa de los demás.

—-

Podría ser el colapso de esta civilización la oportunidad irrepetible que les espera a las izquierdas para superar esa división secular principalmente entre estatalistas y libertarios, debido a que el punto de divergencia (la existencia y papel del Estado) va a trasformarse radicalmente.

—-

Se hace necesario superar la consideración binaria Estado / no-Estado propia de las izquierdas, y comenzar a pensar en las posibilidades intermedias aún no exploradas, o exploradas por corrientes aún minoritarias

—-

La necesaria reorientación que les reclamamos a las izquierdas, la actualización de su pensamiento al nuevo escenario civilizatorio que se abre, no debería ser tan inasumible pues no supone más que una profunda fidelidad a sus valores diferenciadores (la defensa de lo comunal y la lucha contra todo tipo de opresión y desposesión), con una visión amplia de los cánones de la izquierda.

—-

Si no es el objetivo de la política de izquierda buscar lo mejor para todos, ¿qué lo es? Si no va a ser la izquierda quien busque no comprometer nuestro futuro por los beneficios del presente, ¿de quién lo podemos esperar?

—-

La clave está en comprender que la sociedad emancipada no puede ser una sociedad consumista-industrial, una sociedad de la opulencia material y energética, y por tanto el objetivo no se debe limitar a sustituir el capitalismo por el socialismo dejando intacta la cultura y el modelo civilizatorio industriales, pues esa irresponsabilidad solo podría conducir a un trágico camino sin salida.

—-

Es necesario, y muy urgente, ampliar la perspectiva y comprender que trascender el capitalismo debe ir mucho más allá de lo que pretendió la izquierda históricamente, y que debe estar acompañado por —más bien inscrito en— la transición a otro modelo de civilización poscrecimiento y postindustrial compatible con los límites de la biosfera.

—-

Si la izquierda toma como punto de partida la realidad física y energética, no puede sino llegar a estas conclusiones. El resto es hacer una política gravemente irresponsable a partir de unos castillos en el aire que se están desvaneciendo por momentos.

—-

Si bien opino que hay que arriar un tanto la bandera del proletariado, hay que volver a izar al mismo tiempo nuevas/viejas banderas que se vuelven ahora cruciales para la lucha en el contexto de colapso capitalista-industrial: para empezar, la de la soberanía energética y alimentaria y la de la protección del territorio y de sus recursos y de nuestro derecho a hacer un uso sostenible de ellos, particularmente el 'derecho a la tierra'.

—-

La izquierda debe acabar por aceptar que el juego político ha cambiado para siempre y que su objetivo ya no puede ser conquistar para las masas un trozo más grande de una riqueza social siempre creciente, ni tan siquiera se puede limitar a defender las conquistas sociales y los supuestos derechos cuya realización material depende de la abundancia de energía fósil.

—-

La izquierda debe acabar por aceptar que el juego político ha cambiado para siempre y que su objetivo ya no puede ser conquistar para las masas un trozo más grande de una riqueza social siempre creciente, ni tan siquiera se puede limitar a defender las conquistas sociales y los supuestos derechos cuya realización material depende de la abundancia de energía fósil.

—-

Si no tenemos un objetivo adecuado al excepcional momento histórico que vivimos, la estrategia nunca podrá ser la exigida.

—-

Para este cambio en la autoconcepción de las formaciones políticas de izquierda es preciso volver a los valores fundacionales de la izquierda y trasformarlos conscientemente en audaces estrategias adaptadas a los tiempos de emergencia que nos ha tocado vivir. Si lo hace, si abandona el dogma por el dogma, entonces volverá a ser más ideología y menos religión, o —mejor dicho— una secta, una subdivisión dentro de la gran religión del Progreso Perpetuo.

—-

La nueva visión, el nuevo papel estratégico que debe asumir la izquierda en su conjunto, debe ser el de construir y liderar las lanchas salvavidas en las que la sociedad pueda abandonar el Titanic capitalista-consumista-industrial para comenzar a construir desde abajo alternativas autogestionadas lo más diversas posibles (…).

—-

Esta es la última oportunidad de la izquierda. Ya no podemos permitirnos más el lujo de la división ni del sectarismo. El reencuentro de marxismo y anarquismo tiene más sentido y urgencia que nunca.

—-

El mundo que representaba el viejo modelo mental ya no existe, se está esfumando como un fantasma, porque por debajo de ese sistema de organización capitalista que pensaba la izquierda que era la base de todo, existe un modelo de civilización, el industrial, cuya base física ha comenzado a quebrar irremediablemente.

—-

En este inaudito contexto histórico no necesitamos izquierdas descafeinadas, sino todo lo contrario: izquierdas más radicales que nunca, que aborden la raíz del problema. No podemos admitir izquierdas que se limiten a reformar el actual sistema político-económico, y tampoco conformarnos con las que pretendan trasformar dicho sistema: lo que precisamos son izquierdas que impulsen, lideren o den soporte a un auténtico cambio de civilización.